De N.VA is op oorlogspad

Er moeten koppen rollen

Sinds de N.VA deel uitmaakt van de regering is ze een oorlog begonnen tegen de NMBS. Het is een doorn in het oog van de NV.A dat bepaalde personeelsleden van de NMBS nog een voordelige pensioenregeling hebben. De reden waarom dit zo is, daar hebben wij het raden naar, dat het treinpersoneel een zeer zwaar beroep heeft (zie dit artikel),  dat is voor hen niet interessant of relevant genoeg.
Momenteel ontketenen ze een mediaoorlog over de vele verlofdagen en over het super voordelige pensioen voor bepaalde spoorwegmensen. Ze vertellen er natuurlijk niet bij dat die voordelige pensioen alleen maar gelden voor het rijdend personeel van de NMBS (treinbestuurder, treinbegeleiders en hun instructeurs). Alle andere personeelsleden van de NMBS genieten net hetzelfde pensioen als alle andere statutaire ambtenaren van de ministeries en overheidsdiensten. Die voorwaarden zijn inderdaad wat voordeliger dan voor gewone arbeiders en bedienden, maar daar kan de NMBS niets aan doen. Dat is de verantwoordelijkheid van de politiek zelf.
Mevrouw Inez De Coninck van de N.VA publiceert op de website van haar politieke partij een artikel  die vol staat met halve waarheden. De leek die dit leest krijgt natuurlijk onmiddellijk een verkeerd idee van hoe voordelig het systeem wel is bij de NMBS. In werkelijkheid wordt hij gewoon voorgelogen. Onder andere het personeelsbeleid zou een van de redenen zijn van het nakende faillissement van de spoorwegen! De vakbonden saboteren immers alle moderniseringen! Het moest eens waar zijn, reeds jaren werkt dit overleg perfect en worden er constructieve CAO’s  afgesloten waar iedereen zich kan in vinden met wat geven en nemen langs beide kanten. Zelf oud spoorwegbaas Etienne Schouppe bevestigde dit in een interview met radio 1 van de VRT. Sinds de N.VA zijn kruistocht tegenover de NMBS begonnen is werkt dit overleg plots niet meer. De top van de NMBS stelt de vakbonden plots voor feiten die te nemen of te laten zijn. Er is geen ruimte meer voor degelijk overleg. En daardoor zou de schuldenberg van de NMBS ook ontstaan zijn? Ik heb daar zo mijn twijfels over. Er is veel die plots niet meer werkt volgens de N.VA zeker als het gaat over overheidsbedrijven. De Senaat, die ook niet meer werkt en waar er ook miljoenen in verdwijnen, daar wordt echter niet aan geraakt. Dat zou de eigen elite teveel pijn kunnen doen natuurlijk.

60 dagen verlof, feit of fabel?

Deze is zeer eenvoudig te beantwoorden alle personeelsleden beginnen hun carrière met 24 dagen verlof. Wanneer u tussen 45 en 50 jaar oud bent komt daar 1 dagje bij en vanaf 50 jaar krijgt u er nog een dagje bij. Dus vanaf 50 jaar hebt u recht op 26 dagen verlof. Alle wettelijke verlofregelingen worden uiteraard ook toegestaan (zoals overal trouwens). Halve dagen verlof opnemen is niet toegestaan aan het rijdend personeel. Verlof moet toegestaan worden door uw onmiddellijke chef. Het is dus perfect mogelijk dat uw aangevraagd verlof geweigerd wordt. Bij het treinpersoneel is dit een zwaar probleem omdat er veel te weinig personeel beschikbaar is. Daardoor blijven deze mensen op het einde van het jaar zitten met een aantal dagen verlof.
Waar halen ze die 60 dagen dan vandaan? Dat is een lang verhaal, om het kort uit te leggen komen er 13 dagen voort uit de overgang van 40 uur werken naar 38 uur werken, die 13 dagen kon men echter niet zelf kiezen wanneer men ze opnam. De overige 13 dagen (noemt men KredietDagen) Die zijn er gekomen tijdens de overgang van 38 uren week naar de 36 uren week. Deze 13 dagen mag het personeel wel zelf opnemen á rato van 1 dag per maand en in de maand december 2. Deze kunnen ook geweigerd worden door de onmiddellijke chef. Maximum mag men 35 dagen overdragen naar het volgende jaar. Veel treinpersoneel heeft, omwille van personeelsgebrek, een massa dagen opgespaard eenvoudigweg omdat de NMBS er niet in slaagde om deze toe te kennen door personeelsgebrek.
Het grote slachtoffer hiervan is dus de werknemer zelf want uiteindelijk werkt die elke week nog altijd 40 uur en krijgen de meeste hun “tijdscompensatie” in de vorm van een vrije dag zelden wanneer hij die zelf wenst.
Gebrek aan visie en een wervingsstop opgelegd door de politiek zorgde er verder voor dat de mensen bij de NMBS geen verlof konden opnemen.
Dit feit wordt nu door bepaalde politici van de N.VA aangegrepen om te beweren dat alle werknemers bij de NMBS nu 60 dagen verlof hebben. Dit is natuurlijk zeer laag bij de grond, maar wij weten dat politici elkaars nek nog zouden afbijten om toch maar in het nieuws te komen, zelfs als dit moet gebeuren op de kap van de hardwerkende  spoorwegman of -vrouw.
De waarheid wordt door de politici veel te dikwijls verhuld voor eigen gewin of profijt. Het is en blijft dus een leugen dat de spoorwegman – vrouw over 60 dagen beschikt.

Pensioen op 55 jaar, klopt dit wel?

Ja dat klopt, maar dan enkel voor het rijdend personeel indien ze 30 jaar rijdende diensten tellen. Om echter een volledig pensioen te bereiken moeten ze 36 jaar als treinbestuurder of treinbegeleider gewerkt hebben.

ALLE andere werknemers aan de spoorwegen moeten werken tot 62 jaar ( behalve beperkte overgangsmaatregelen van de regering kan dit tot 60 of 61 herleid worden). Om een volledig pensioen te bereiken moeten ze 42 dienstjaren gewerkt hebben.
Al de andere beweringen zijn LARIE.
Treinpersoneel is de enige uitzondering die nog bestaat in het pensioendebat binnen de NMBS.

Daartegen trekt de N.VA nu ook op kruistocht, dit nog bestaande voordeel is een doorn in hun oog, niemand weet waarom maar toch kunnen ze het absoluut niet hebben. Wie echter het beroep kent weet dat men na 36 jaar als treinpersoneel opgebrand is en genoeg gedaan heeft. De job is zo veeleisend dat veel mensen het niet zo lang volhouden of zoeken om er vroeger uit te kunnen stappen.  Voor de N.VA speelt dit echter allemaal geen rol, financieel is dit niet meer te verantwoorden. “Wie durft het pensioen op 55-jarige leeftijd na amper 30 jaar dienst te verdedigen? Dat weegt op de financiële gezondheid.”, vraagt De Coninck zich af. Wij durven dat, met veel vuur en passie tegenspreken, wij weten echter wat de stiel inhoudt, iets wat mevrouw De Coninck allerminst kan bevatten. Al haar informatie komt van “horen zeggen”. Natuurlijk kan je van een architecte moeilijk verwachten dat ze alles van een typisch spoorwegberoep kent, maar waarom moeit ze haar dan zo erg in dit dossier? Wat is haar beweegreden?
En waarom worden de andere beroepen die in dezelfde voordelencategorie vallen nooit aangepakt? Ik denk dat ik het weet, laat ons even kijken naar de andere beroepen in deze categorie:

Bron: brochure overheidspensioenen PDOStantiemes1_48

Bron: brochure overheidspensioenen PDOS

Zoals u kan lezen zitten hier wel heel andere beroepen in vervat, beroepen waar men natuurlijk liever niet aan raakt want men zou bepaalde bevriende “postjesbezetters” in moeilijkheden kunnen brengen. Daarom moet de categorie van treinpersoneel maar het slachtoffer zijn, want door hen het voordeel te ontnemen “zetten we de financiën van de spoorwegen terug op het goede spoor.”

Dit zijn de feiten, alle andere zaken die momenteel in de pers voorgesteld worden zijn larie en apekool en hebben alleen tot doel de NMBS en zijn werknemers in een slecht daglicht te stellen. Laat u hier niet aan vangen en informeer u via de spoorwegmensen die zelf het best geplaatst zijn, de politici spelen een vuil spel om de publieke opinie te bespelen om zo tot voldoende draagkracht bij de bevolking te komen om de NMBS te kunnen wijzigen en naar hun hand te zetten.

16 Reacties op “De N.VA is op oorlogspad”

 1. katmanbe zegt :

  Heel juist Dany, hopelijk leest den opportunist 1ste klasse Marc DS vd Nv-a dat …

  • Marc descheemaecker zegt :

   Ik heb dit gelezen en vastgesteld dat nogal wat informatie die wordt weergegeven feitelijk niet klopt. Om uw punt te maken helpt het soms dat de feiten juist zijn…

 2. Geen onzin zegt :

  Ik vraag mij af of u begrijpt wat u zelf schrijft. Dit is een verschrikkelijk artikel.

 3. Arator zegt :

  1. Ik heb wel geen ervaring als treinbestuurder, maar wel als seinhuispersoneel. Sinds 2011 zit het seinhuispersoneel te wachten op een premie, directie wil ze direct toepassen, maar vakbond blokkeert dit.
  Het seinhuispersoneel is gaan praten met vakbonden en directie over onze noden. Antwoord van de vakbonden :”niet belangrijk voor ons. Dit past nu niet in onze agenda”, … Ik dacht dat een vakbond er was om vragen en noden van personeel op te lossen, niet hun eigen agenda. Het seinhuispersoneel van Fcv heeft dan in een namiddag eens 30 minuten het werk neergelegd om de macht van concentratieseinhuis te laten zien. Nog nooit is er personeel zo zwaar gestraft geweest voor een staking. Vakbonden, buiren OVS, deden niets.
  Dus ja, ik ben er van overtuigd dat de spoorwegvakbonden een modernisering tegenhouden. En dat zij hun eigen agenda eerst voorop zetten. Personeel is in hun ogen handig om als wapen te gebruiken en om illegale zaken uit te voeren (bij mijn weten kunt ge geen klappers kopen in de supermarkt. Dus dat is ergens ontvreemd)
  2. Het pensioen. Als u aanhaalt dat dit de verantwoordelijkheid is van de politiek, dan mag de politiek dit toch ook aanpassen
  3. Wervingsstop. Dit kan je nu toch moeilijk op N-VA gaan steken hé.
  4. U spreekt met ervaring waarom u als treinbestuurder vroeger op pensioen zou moeten kunnen gaan. U haalt zelfs aan dat een architecte moeilijk iets kan kennen van de spoorwegberoepen en dat ze zich dus niet moet moeien. U heeft natuurlijk ook ervaring als magistraat en bedienaar van de Rooms-Katholieke erediensten. Want u verklaart dat ze het niet bij de treinbestuurder moeten komen halen, maar bij die anderen in de lijst.
  5. Vergeet ook niet te vermelden dat al die voordelen vooral van toepassing zijn voor de statutaire werknemer. De contractuele werknemer mag zich bijvoorbeeld niet aansluiten bij “de ziekenkas van’t spoor”, heeft minder dagen verlof, moet gewoon tot het wettelijk pensioen komen werken,….
  6. In al die jaren is men bij de spoorwegen er in geslaagd om absolute horror te creëren in de regelgeving. Zowel op gebied van personeel als op gebied van operaties. Het heilig boekje van de treinbestuurder spreekt op meerdere delen de heilige kaft van het seinhuis tegen, en andersom. Toch zijn beiden van hetzelfde document afgeleid. Op gebied van personeel is men erin geslaagd om voor deze hier een uitzondering te maken en voor gene daar een uizondering. Eénheid van statuut? Binnen uw eigen beroepscategorie ja, daarbuiten niet.
  Als bonden en directie geen werk maken van een moderner spoorbedrijf, zal de regering het doen. En naar mijn aanvoelen is het dan nog erger dan de plannen die nu voorliggen. Btw, men mag ook gerust in die torens naast de Midi snoeien. ’t Moet nie altijd in de depots en arsenalen zijn.

  • Degrijzen zegt :

   Beste Arator,
   Ik kan heel moeilijk u gedachtegang volgen, in punt 1 haalt u aan dat jullie als explicite groep “seinhuispersoneel” een aparte premie ontzegt wordt en vanaf punt 2 moet voor alle personeel alles hetzelfde zijn?
   Wel kan ik als treinbestuurder op rust concluderen dat jij als spoorweg werknemer nog veeeeel moet leren over het bedrijf en dat je een machinistenhater bent druipt eraf.
   Als je de “voordelen” zo benijd, wat staat er dan in u weg om de overstap te maken?
   laat me raden, de onmogelijke onregelmatige uren { ik weet dat seingevers ook 3 x 8 werken}, onmogelijkheid verlof te krijgen vooral dan in de zomermaanden en feestdagen, altijd alleen zijn tijdens je werk, als bijna enige vakgroep binnen de spoorwegen zijn kennis van de reglementering moet bewijzen via een examen waaraan u loon gekoppeld is aan het resultaat,jaarlijks medisch onderzoek. laattijdig eindigen van dienst, of kan je het vooringenomen standpunt “poenscheppers en klagers”niet aan?
   Ik heb het beroep van treinbestuurder altijd in volle overtuiging uitgeoefend met zijn voor en nadelen.
   Ik zou u willen aanraden om de barema’s van de treinbestuurder eens te vergelijken als je ook denkt dat we poenscheppers zijn.
   Dat wij na 36 jaar rollende dienst op 55 met pensioen mogen gaan is een besluit van de regering en valt bij de zware beroepen.
   Tijdens het jaarlijks medische onderzoek werd door de geneesheer van de spoorwegen ons op het hart gedrukt dat dit geen cadeau was omdat dit bioritme nefast was voor de gezondheid en een levensverkorting van 10 jaar met zich meebracht. Maar het is en blijft zoals alles in het leven een eigen keuze die je maakt.
   Misschien snap je dan ook waarom bijna alle treinbestuurders niet verder werken tot hun 65 want neem het van me aan het is een hele financiële aderlating op pensioen gaan.
   Ook ik heb het laatste jaar als actieve treinbestuurder geen diensten meer moeten uitvoeren wegens achterstand van compensatie / rust / KD / Verlof dagen. Dit lijkt heel mooi maar van bijna elke van die achterstallige dagen die je “opgespaard”hebt heb je wel je kinderen en echtgenoot moeten ontgoochelen, dat je moest gaan werken in plaats van naar een feestje of niet op vakantie te kunnen gaan. Als voorbeeld zal ik u volgende geven; de dienstregelingen van de treinen veranderen in december dus de diensttabel van de treinbestuurders ook, dan kan je raden vanaf wanneer wij weten hoe we werken met de feestdagen met alle problemen van afzeggen of tijdig inschrijven van dien. Dus een sociaal leven is bijna nihil en het percentage echtscheidingen vraag je maar na.
   Maar zoals ik al zei “het is een eigen beroepskeuze”
   Waarschijnlijk is het achterliggende motief, voor de huidige onwaarheden en wijzigingen van de verloning voor het treinpersoneel die door verschillende instantie’s in de media worden gebracht, dat er nog meer jonge bestuurders uit het beroep stappen en dat ze het tekort dan aanvullen door Europese bestuurders of beter gezegd private ondernemingen.
   Dat de groep treinbestuurders als eerste geviseerd wordt ligt voor de hand gezien de moeilijke band tussen de erkende vakbonden en de treinbestuurders.
   Ik kan je alleen maar aanraden, vooraleer kritiek te geven op een ander zoek dan eerst alle aspecten van dat beroep uit, en sla de handen in elkaar zodat alle vakgroepen open communiceren en een gemoedelijke werksfeer creëren.
   Dit zal voor de werknemers en de reizigers en klanten goederen vervoer veel ergernis besparen.

 4. Marc descheemaecker zegt :

  U raakt inderdaad een aantal gevoelige punten aan….

 5. VAN ACKER Geert zegt :

  Natuurlijk wordt alles hier weer op één hoop gegooid en wordt er weerom geen onderscheid gemaakt tussen statutaire en contractuele medewerkers. Die laatste doen het met 20 dagen verlof, 13 kredietdagen en eventueel nog eens 13 compensatieverlofdagen, afhankelijk wanneer je bij de NMBS bent binnengekomen en welke rang je bekleedt. Zij zullen even lang moeten werken zoals iemand in de privé, het moeten stellen met het wettelijk karig pensioen zoals in de privé en dat zonder groepsverzekering of bedrijfswagen. Oh ja maaltijdcheques dat hebben ze wel, :-)Verder hebben ze recht op 13 feestdagen op papier maar als er 1, 2 of 3 in het weekend vallen worden die niet gecompenseerd. Schrijven dat alle personeelsleden bij de NMBS royale voordelen heeft is heel kort door de bocht.

%d bloggers liken dit: